Huurrecht

Binnen ons kantoor wordt geadviseerd met betrekking tot huur en verhuur van woonruimte doch ook betreffende huur en verhuur van bedrijfsruimte. Tot de klantenkring behoren o.m. verenigingen van eigenaren, verhuurders, huurders en bemiddelingsburo’s.

Net zoals dat geldt voor andere contracten, moeten ook bij een huurcontract de rechten en verplichtingen op een feitelijk én juridisch adequate wijze vastgelegd worden. Geadviseerd wordt een schriftelijk stuk op te maken. Omdat dit voor de meesten geen alledaagse aangelegenheid is, zal advisering onontbeerlijk zijn.

Geadviseerd wordt ook in het geval van het beëindigen en het ontbinden van huurovereenkomsten, het ontruimen van het gehuurde of het opschorten van huurverplichtingen.

Er zal altijd getracht worden door middel van overleg tussen de verhuurder en de huurder tot een vergelijk te komen. Mocht dit echter niet mogelijk zijn, dan zal procederen niet geschuwd worden.

Praktijksituaties zijn ondermeer:

Voor huurders

 • geschillen met de verhuurder over bijvoorbeeld de huurprijs, huurprijswijziging, beëindigingsgrond, beëindigingstermijn
 • geschillen met medehuurders
 • achterstallig onderhoud
 • weigerachtigheid van verhuurder dringende reparaties te verrichten
 • vergoeding voor aangebrachte voorzieningen, die de woning verfraaid hebben
 • indeplaatstelling
 • huurbescherming (ontruimingsbescherming)

Voor verhuurders

 • niet-betaling huurprijs
 • het verhalen van toegebrachte schade aan het verhuurde
 • oneigenlijk gebruik (onderverhuur, wietplantage e.d.)
 • veroorzaken overlast door huurder
 • door huurder gedaan beroep op huurbescherming (ontruimingsbescherming)
 • geschil met de huurder over de huurprijs, huurprijswijziging, beëindigingsgrond, beëindigingstermijn