Incasso’s

Het belang van goed debiteurenbeheer

Elke ondernemer heeft wel eens te maken (gehad) met niet-betaalde vorderingen. De ervaring leert dat naarmate de vordering langer onbetaald blijft, de kans op niet-betaling groter wordt. De ondernemer moet er dus “bovenop zitten”. Niet-betaalde vorderingen zijn natuurlijk geen omzet, maar kosten omzet! Het is van het grootste belang dat er een goed debiteurenbeheer wordt gevoerd.

Tot de werkzaamheden die verricht kunnen worden op het gebied van incasso’s  zijn onder meer:

  • debiteurenbewaking
  • inning en snelle aanpak van openstaande vorderingen
  • innen van vorderingen en verhalen van de kosten
  • bemiddeling met leveranciers
  • procederen