Oplossingsgericht

Terzake het geschil in de relatie tussen de opdrachtgever en zijn wederpartij, zal getracht worden dit op een buitenprocessuele wijze op te lossen. In onze visie dienen procedures zoveel als mogelijk vermeden te worden. Het voeren van procedures is zeer tijdrovend en erg kostbaar, waarbij ook nog eens de uitslag (langdurig) ongewis blijft. De rechtzoekende is daar zeker niet altijd bij gebaat. Veelal is het realiseren van een compromis -op kortere termijn- te prefereren.

Het aansturen op een minzame afwikkeling is zeker van belang indien de opdrachtgever zowel het geschil opgelost wil hebben doch ook de zakelijke contacten wenst voort te zetten met diens relatie.

In het geval toch tot een (rechtbank)procedure besloten wordt, bestaan er vaste samenwerkingsafspraken met terzake het procesrecht gespecialiseerde advocaten. In die situatie zal de coördinatie van de procedure door Grondhuis Geenen bedrijfsjuristen verzorgd worden. In het geval de procedure niet in Utrecht gevoerd kan worden, bestaan samenwerkingsafspraken met advocaten die elders gevestigd zijn.