Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. De stichting valt daar veelal buiten.

Tot de werkzaamheden die wij verrichten op het gebied van het ondernemingsrecht behoren ondermeer:

  • het beoordelen en vervaardigen van franchisecontracten
  • het beoordelen en opstellen van agentuur- en distributiecontracten
  • advies inzake debiteurenbewaking
  • een efficiënte inning en snelle aanpak van uitstaande vorderingen
  • het vervaardigen en beoordelen van leverings- en betalingsvoorwaarden
  • het concipiëren en beoordelen van in- en verkoopvoorwaarden